För Företag

ShenQi Energi & Hälsa vill hjälpa företag att öka produktiviteten och minska den korta och långa sjukfrånvaron hos de anställda genom en holistisk friskvård för fysisk och psykisk hälsa. 
Jag erbjuder en enkel och tidseffektiv träning som kan göras när som helst och var som helst, som inte kräver mycket plats eller träningskläder.

Genom rörelse, rätt hållning och framför allt rätt andning och mental koncentration ökar medarbetarnas energi och fokus samtidigt som det stärker den fysiska och psykiska hälsan. 

Några frågor att fundera på som företag: 

Hur erbjuder ni friskvård till era anställda idag?

Hur ser sjukfrånvaron ut efter eventuella friskvårdsaktiviteter/bidrag ni erbjudit? 

Har ni följt upp hur många av de anställda som nyttjat eventuella friskvårdsbidrag?

Har ni provat att erbjuda korta men effektiva friskvårdsaktiviteter under eller i anslutning till ordinarie arbetstid?

Önskar Ditt/Ert företag hjälp med att öka företagets produktivitet och hållbarhet genom de anställdas välbefinnande?

Kontakta mig, Åsa Klav, så berättar jag mer hur jag kan hjälpa er att bli ett mer hållbart och välmående företag.
Tel: 070-777 58 85, Mail: energiohalsa@gmail.com