Qi-terapi
Akupunktur utan nålar


För behandling av fysiska & psykiska obalanser/sjukdomstillstånd samt effektiv behandling av idrottsskador.

När människan befinner sig i stress som är relaterat till arbete, relationer eller ekonomi och dessutom belastar kroppen med gifter såsom luftföroreningar, mediciner, besprutade grödor eller miljögifter ökar drastiskt åtgången av vår energi och det blir obalans i våra system.
Enligt kinesisk hälsofilosofi orsakar den här obalansen nästan alla sjukdomstillstånd, både fysiska och psykiska. 


Med hjälp av ett Qi-mätinstrument kan jag mäta energin i ditt energisystem (meridianer) och se vissa sjukdomstillstånd/obalanser. Jag behandlar sedan orsaken till obalansen och förstärker det friska i kroppen. Mätinstrumentet ger mig också möjlighet att upptäcka sjukdomstillstånd redan innan du själv känner till dem och kan behandla innan symptom brutit ut.

Smärtfri ljusakupunktur utan nålar där man mäter och tillför energi!

Vi startar alltid med en hälsokonsultation.
Med Qi-mätinstrumentet kan jag sedan läsa av och lokalisera problem för att sedan tillföra och omfördela energi med mitt behandlingsinstrument.
Behandlingsinstrumentet, Qi-Master, placeras på berörda akupunkturpunkter och tillför IR-ljus, sk MOXA-ljus, under en bestämd tid. Detta ljus tillför och balanserar energin i energisystemet och aktiverar kroppens egna resurser för självläkning.

Mätningen sker på speciella akupunkturpunkter på fingrar och tår.

Med Qi-terapi behandlar jag bl a:

  • Fysisk utbrändhet och kronisk trötthet
  • Migrän och huvudvärk
  • Mag- och tarmbesvär
  • Rygg-, axel- och nackvärk
  • Psoriasis och eksem
  • Fibromyalgi
  • Blodtrycksförändringar
  • Menstruations- och övergångsbesvär
  • Astma och luftvägsproblem
  • Idrottsskador (muskel-, sen- och ledinflammationer, svullnader, tennisarm etc.)

Metoden är smärtfri, naturlig och fri från biverkningar!